Części składowe dobrego TMS (Transportation Management System)

W branży logistycznej ogromne znaczenie ma dobra organizacja oraz szybka wymiana danych. Z tego względu niezwykle przydatne są nowoczesne oprogramowania ułatwiające kierowcom, magazynierom i innym pracownikom wykonywanie ich codziennych obowiązków. Wyjaśniamy, czym jest popularny system TMS oraz jakie są jego części składowe!

Czym jest TMS (Transportation Management System)?

Pod skrótem TMS kryje się System Zarządzania Transportem, czyli z angielskiego Transportation Management System. Stanowi platformę logistyczną, która wykorzystuje nowoczesne oprogramowania do wspierania planowania i realizowania procesów związanych z przekazywaniem i magazynowaniem towarów. Często jest elementem większego systemu zarządzania łańcuchem dostaw SCM (Supply Chain Management).

TMS usprawnia komunikację i wymianę danych, umożliwia kontrolę codziennych operacji logistycznych, a także pomaga planować i zarządzać magazynem oraz transportem. Dzięki niemu można przyspieszyć a nawet zautomatyzować wiele formalności, związanych np. z przygotowywaniem niezbędnej dokumentacji.

Rozwiązania tego typu wykorzystywane są przez m.in.:

  • firmy transportowe, dostawcze, kurierskie,
  • producentów,
  • dystrybutorów,
  • firmy e-commerce,
  • firmy świadczące inne usługi logistyczne.

Co składa się na TMS?

Na rynku dostępnych jest wiele bardziej i mniej rozbudowanych systemów TMS. W rzeczywistości nie jest to bowiem jedno oprogramowanie, a platforma modułowa łącząca funkcjonalności kilku narzędzi. Najczęściej w jej skład wchodzi:

  • ERP (Enterprise Resources Planning), czyli system do planowania zasobów przedsiębiorstwa – księgowość, zamówienia, faktury, a także rozdysponowywanie zadań itp.;
  • WMS (Warehouse Management Software), czyli system gospodarki magazynowej – zarządzanie magazynem, realizacja zleceń, przyjmowanie i wydawanie towarów itp.;
  • moduły zarządzania transportem i logistyką – obsługa i kontrola frachtu, a także optymalizacja trasy, monitorowanie kierowców itp.

Dobry system TMS stanowi ogromne ułatwienie w prowadzeniu działalności. Poprawia organizację pracy, podnosi jakość świadczonych usług, a także