Friendshoring – poznaj nową strategię państw!

Jedną z odpowiedzi na problemy z łańcuchami dostaw na świecie jest tzw. friendshoring. Dowiedz się, na czym polega i jakie daje korzyści!

Friendshoring – nowa strategia państw

Agresja zbrojna Rosji na Ukrainę oraz pandemiczny lockdown udowodniły, jak wydarzenia geopolityczne wpływają na funkcjonowanie globalnego biznesu, logistyki i łańcuchów dostaw. W ostatnich latach pojawiły się wyzwania, z którymi przedstawiciele państw całego świata starają sobie radzić na różne sposoby. Według ekspertów CBRE, jedną z najlepszych metod wsparcia handlu może być tzw. friendshoring. Wyjaśniamy, na czym polega!

Czym jest friendshoring?

Friendshoring to określenie z angielskiego, oznaczające w wolnym tłumaczeniu „przesuwanie produkcji do przyjaciół”. Oznacza tworzenie powiązanych ze sobą sieci dostaw w ramach zaprzyjaźnionych państw, czyli współpracujących ze sobą politycznie oraz militarnie. Rozwiązanie to ma szczególnie pomóc krajom Europy Środkowo-Wschodniej (w tym też Polsce!), ponieważ są wiarygodnymi partnerami Unii Europejskiej i NATO.

W jaki sposób friendshoring ma ograniczać skutki zakłóceń łańcuchów dostaw?

Stworzenie samowystarczalnych łańcuchów dostaw w ramach jednego kraju jest trudno wykonalne, a w większości przypadków wręcz niemożliwe. Widać to na przykładzie Rosji, która po wprowadzeniu sankcji związanymi z jej agresją zbrojną na Ukrainę błyskawicznie wpadła w ekonomiczną zapaść.

Friendshoring ma przesunąć punkt ciężkości z globalnych połączeń na bardziej „regionalne”. Współpraca między podobnymi do siebie państwami pozwala utrzymać opłacalną dywersyfikację źródeł dostaw, a przy tym minimalizuje ryzyko ewentualnych zakłóceń, związanych z m.in. dużą odległością czy różnicami na polu gospodarczym, legislacyjnym i politycznym.

W Europie zjawisko to może doprowadzić również do stopniowego uniezależniania się od producentów z Azji. Ostatnio nie tylko pojawiają się problemy z dostawami, ale też znaczenie ma to, że oferują produkty często wątpliwe pod względem moralnym i ekologicznym.

Po przemyślanym wprowadzeniu friendshoringu można wypracować rozwiązania, które przyniosą wiele korzyści. Będą bezpieczniejsze, bardziej opłacalne, mniej szkodliwe dla środowiska, sprzyjające rozwojowi lokalnych gospodarek itp.