Istota zachowania globalizacji – sprawdź!

Ostatnie wydarzenia zachwiały światową gospodarką. Dowiedz się, z czego wynika istota zachowania globalizacji!

Wydarzenia ostatnich lat skutecznie zachwiały światową gospodarką. Pandemia COVID19, a następnie agresja Rosji na Ukrainę oraz wszystkie ich konsekwencje doprowadziły do poważnych ekonomicznych problemów. Sytuacja ta uwidoczniła, czym jest istota zachowania globalizacji. Wyjaśniamy, dlaczego trzeba dbać o swobodny, międzynarodowy przepływ informacji, dóbr, kapitału i siły roboczej, przede wszystkim skupiając się na transporcie oraz handlu!

Jakie są korzyści płynące z globalizacji?

Globalizacja jest złożonym zjawiskiem polegającym głównie na ewolucji gospodarczej, której towarzyszą także wyraźne zmiany w sferze społecznej, kulturowej, ustrojowej i politycznej. Prowadzą do stopniowego zbliżania się oraz upodabniania się państw i narodów z całego świata. Proces ten ma pozytywny, ale też negatywny wymiar. Wiąże się z nią wiele problemów w zakresie bezpieczeństwa m.in. praw człowieka, pokoju czy środowiska. Dla przykładu, może prowadzić do utraty suwerenności istniejących państw, konfliktów wynikających z kurczenia się zasobów surowcowych, nasilania się migracji czy katastrof ekologicznych.

Do ekonomicznych korzyści związanych z globalizacją można jednak zaliczyć m.in.:

  • wzrost jakości wyrobów i usług oraz ich dywersyfikację,
  • ograniczenie kosztów produkcji,
  • rozwój gospodarczy i pobudzenie eksportu,
  • łatwiejszy dostęp informacji, nowoczesnych technologii itp.

Dlaczego warto zachować globalizację?

Globalizacja umożliwia swobodną wymianę dóbr – danych, produktów, usług itp. Wiele cennych surowców czy towarów jest produkowanych jedynie w wybranych rejonach świata (albo jest wytwarzanych w nich o wiele taniej).

Pojawiają się jednak opinie, że lata świetności globalizacji już minęły, a niektórzy zwiastują nawet jej znaczne osłabienie, czyli tzw. deglobalizację. Za przyczyny tego stanu rzeczy uznaje się głównie rosyjską agresję na Ukrainę, pandemię oraz wojnę handlową USA z Chinami. Wiele mówi się o skracaniu łańcuchów dostaw, a także nearshoringu (przenoszenie zakładów pracy do pobliskich państw) oraz reshoringu (powrót produkcji do krajów macierzystych).

Już można obserwować zmiany w handlu międzynarodowym ze względu na kryzys energetyczny, trudną sytuacje geopolityczną itp. Na ten moment trudno jednak ocenić, co przyniesie przyszłość – globalizacja może spowolnić, zostać zahamowana albo jedynie przyjąć inną formę.