Prognozy dla rynku magazynowego 

Rynek magazynowy w ostatnich latach stał się jednym z najszybciej rozwijających się sektorów. Wojna w Ukrainie i wynikające z niej zmiany w globalnym łańcuchu dostaw mają już jednak swoje konsekwencje. Przedstawiamy prognozy dla rynku magazynowego na najbliższe miesiące.

Sytuacja na rynku magazynowym w roku 2022

Kondycja polskiego rynku magazynowego w 2022 roku utrzymywała się na bardzo dobrym poziomie. Odnotowano wysoki popyt i podaż. Pomimo inflacji, rosnących stawek czynszów (średnio o 15-20%), kryzysu energetycznego i wojny w Ukrainie, odnotowano ponad 120 transakcji na rynku inwestycyjnym.

Do końca grudnia oddano do użytku ponad 4,4 mln nowej powierzchni, co zwiększyło całkowite zasoby w Polsce do 28,3 mln . Najemcy wynajęli ok. 6,7 mln . Aktualnie budowane jest ok. 3,4 mln , co pozwoli przekroczyć granicę 30 mln w 2023 roku.

Wartość transakcji inwestycyjnych w 2022 roku na rynku nieruchomości komercyjnych wyniosła 5,8 mld EUR. Całkowita wartość transakcji z udziałem aktywów przemysłowych i logistycznych wyniosła z kolei 2 mld EUR[1].

Prognozy dla rynku magazynowego najbliższe miesiące

W 2023 roku na rynku magazynowym przede wszystkim znaczenie będzie miała optymalizacja wydatków. Analitycy są zgodni co do tego, że sytuacja pozostanie stabilna, ale najprawdopodobniej dojdzie do zmniejszenia aktywności najemców i deweloperów. Zdaniem specjalistów w 2023 roku będzie można zaobserwować m.in.:

  • niższy popyt i podaż,
  • wyższe czynsze,
  • niski poziom pustostanów,
  • wyższy poziom składowania,
  • rozwój rynków wschodzących,
  • stabilny rozwój obiektów typu last mile logistics,
  • większy udział nieruchomości produkcyjnych w strukturze sprzedaży (ze względu na rosnącą rolę nearshoringu i friendshoringu)[2].

Wybuch wojny w Ukrainie przyniósł wyraźne zmiany. Inflacja i rosnące ceny energii elektrycznej, gazu itp. to dodatkowe wyzwania, ale nie powinny mieć wyraźnie negatywnego wpływu na polski rynek magazynowy.

 

[1] Źródło: https://www.axiimmo.com/raporty-i-publikacje/raport-polski-rynek-magazynowy-2022-podsumowanie-i-prognozy-2023.

[2] Źródło: https://www.logistyka.net.pl/aktualnosci/komentarz-tygodnia/item/93395-prognozy-dla-rynku-magazynowego-na-2023-rok.