Rozwiązania internetu rzeczy w sektorze dostawczym

 

Nowoczesna technologia wspiera kluczowe procesy logistyczne. Dzięki niej można zautomatyzować wiele czynności, odciążając pracowników i skracając czas transportu. Szybka wymiana informacji jest ogromnym udogodnieniem, podnoszącym jakość usług w tej branży. Wyjaśniamy, jak tzw. internet rzeczy jest wykorzystywany w sektorze dostawczym!

Internet rzeczy w sektorze dostawczym

Internet rzeczy (ang. IoT = Internet of Things) to sieć obiektów fizycznych automatycznie łączących się ze sobą i wymieniających się danymi za pośrednictwem Sieci. Zazwyczaj są to specjalne urządzenia, czujniki i oprogramowania, przekazujące sobie informacje w celu wykonania konkretnych działań.

Logistyka oraz transport są jednymi z branż, w których w dużym stopniu wykorzystuje się rozwiązania IoT. Przechowywanie i transport towarów wiążą się z koniecznością zaangażowania wielu pracowników, posługujących się rozmaitymi systemami, narzędziami, urządzeniami i pojazdami. Dzięki usprawnieniu komunikacji pomiędzy poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw można znacznie zwiększyć efektywność całej logistyki. Wiele działań da się usprawnić i zautomatyzować, przyspieszając proces transportu towarów. IoT pozwala także lepiej zarządzać pracownikami, stanami magazynowymi, flotą itp.

Inteligentne dostawy – optymalizacja budżetu

Rozwiązania IoT są wykorzystywane obecnie przede wszystkim w magazynach (m.in. ułatwiają segregację i odnajdowanie towarów), a także przy monitoringu trasy przesyłek i przewidywaniu dokładnego terminu dostawy. Skrócenie czasu realizacji całego procesu oraz zmniejszenie konieczności angażowania pracowników umożliwiają generowanie wymiernych oszczędności. Do tego nowoczesne systemy pozwalają minimalizować ryzyko błędów, a jeśli do nich dojdzie, szybciej je wykrywają. Dzięki temu sektor dostaw może dynamicznie się rozwijać i działać jeszcze sprawniej, przy mniejszych kosztach utrzymania.