Wzrastające znaczenie ratingu oraz wskaźników ESG

 

Aspekty ESG stają się jednym z priorytetów inwestorów, a także banków. Przez to współcześnie przedsiębiorcy opracowują nowe modele biznesowe, by wdrożyć zrównoważony rozwój i uzyskać pozytywną ocenę społecznej odpowiedzialności biznesu. Zagadnienie jest szeroko omawiane – 7 listopada odbył się już II Kongres ESG Polska Moc Biznesu. Wyjaśniamy, skąd wzięło się wzrastające znaczenie ratingu oraz wskaźników ESG!

Czym są wskaźniki ESG i rating?

ESG to skrót oznaczający parametry pomocne przy tworzeniu ratingów (oceny ryzyka) oraz ocen pozafinansowych przedsiębiorstw, ale też instytucji, organizacji, państw itp. Jak nazwa wskazuje, składają się na nie zagadnienia związane z:

  • E – środowiskiem, ang. environmental (problemy związane z klimatem oraz praktyki dobre dla środowiska),
  • S – odpowiedzialnością społeczną, ang. social responsibility (równe traktowanie pracowników i akcjonariuszy, z uwzględnieniem ich zdrowia i bezpieczeństwa),
  • G – ładem korporacyjnym, ang. corporate governance (innowacje odkrywające różne możliwości oraz tworzące więcej miejsc pracy).

Na ich podstawie inwestorzy mogą porównać różne kierunki inwestowania, z możliwością porównywania dostępnych opcji na jednej płaszczyźnie.

Dlaczego wskaźniki ESG stają się coraz bardziej istotne?

Wybuch pandemii COVID-19 wystawił na próbę przedsiębiorstwa z praktycznie wszystkich branż oraz zachwiał stabilnością światowej gospodarki. Badania wykazały jednak, że firmy uwzględniające czynniki ESG lepiej poradziły sobie z zarządzaniem kryzysowym i w mniejszym stopniu odczuły konsekwencje związane z aktualnymi trudnościami oraz nowymi wyzwaniami. Było to związane z tym, że jednostki były mniej narażone na zakłócenia związane z np. ograniczeniami technologicznymi czy koniecznością stosowania się do nowych regulacji. Analiza danych pozwala minimalizować skutki kryzysu, a także przyspiesza proces wdrażania rozwiązań, które pozwalają odbudować straty i lepiej odnaleźć się w nowych warunkach.

Parametry ESG warto uwzględniać także przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ponieważ w ten sposób można zdobyć więcej długoterminowych projektów związanych ze zrównoważonym działaniem, mobilizując kapitał niezbędny do realizacji celów Zielonego Ładu itp.

Jak wykonuje się analizy ESG?

Analiza ESG jest trudna, ponieważ dane tego typu nie zawsze są dostępne, a do tego często wykazują tylko perspektywę historyczną. Ponieważ mają zazwyczaj jakościowy charakter, nie można też zastosować w ich przypadku standardowego podejścia, takiego jak np. przy analizie danych finansowych. Z tego względu coraz więcej podmiotów korzysta z usług agencji wykonujących ratingi.

Inwestorzy chcą jak najlepiej lokować swój kapitał, dlatego chętnie finansują spółki mogące pochwalić się dobrymi parametrami ESG. Warto jednak mieć świadomość tego, że nie traktują ich jako bezpośredni wskaźnik. Są traktowane raczej jako źródło danych bazowych, które stanowią punkt wyjścia do kolejnych analiz, na podstawie których tworzy się np. wskaźniki KPI (kluczowe wskaźniki efektywności).

Co ciekawe, nie ma jednej uniwersalnej metodyki analizy danych ESG. Przez to może się zdarzyć, że jeśli skorzysta się z usług kilku agencji, mogą wystawić różne oceny dla jednego, tego samego podmiotu. Przedsiębiorcy często decydują się właśnie na zasięganie kolejnych „opinii”, by zyskać jak największy zakres danych.

Dlaczego warto zamówić rating ESG?

Przystąpienie do ratingu ESG pozwala poprawić wizerunek przedsiębiorstwa, stawiając je w lepszym świetle dla akcjonariuszy, ale też oczywiście inwestorów, partnerów biznesowych oraz klientów. W efekcie zyskuje się większe szanse na nowe inwestycje oraz uzyskanie niższego kosztu kapitału.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest również wsparcie w zakresie podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Analiza parametrów ESG pozwala w pełni świadomie prowadzić i rozwijać działalność, ograniczając ryzyko strat i maksymalizując szanse na zarobek.

Co więcej, w ostatnich latach także konsumenci uwzględniają w swoich wyborach aspekty związane z ESG. Rosnąca świadomość społeczna związana z koniecznością dbania o środowisko sprawia, że klienci coraz częściej sprawdzają modele biznesowe firm i marek oraz chętniej wybierają te stawiające na ekologię i zrównoważony rozwój.