Coraz większe postępy w dekarbonizacji transportu: jak polityczne decyzje wpływają na dążenie do neutralności klimatycznej

Porozumienie paryskie zakłada, że Unia Europejska w 2050 roku osiągnie neutralność klimatyczną. Szacuje się, że za 1/4 emisji gazów cieplarnianych na terenie Unii odpowiada transport, a właśnie ten sektor aktualnie radzi sobie najgorzej wdrażaniem zobowiązania1. Jakie decyzje polityczne mają wkrótce zmienić ten stan rzeczy?

Wyłącznie zeroemisyjne pojazdy od 2035 roku

W marcu 2023 roku Rada Unii Europejskiej przyjęła dość radykalne rozwiązanie, według którego nowe samochody osobowe i dostawcze sprzedawane na terenie wspólnoty od 2035 roku będą wyłącznie zerowe emisyjne. Z kolei w latach 2030-2035 redukcja emisji ma wynieść 55% dla samochodów osobowych i 50% dla dostawczych.

Opłaty drogowe za pojazdy ciężkie

W listopadzie 2021 roku znowelizowano dyrektywę o eurowiniecie. Nowe przepisy weszły w życie w marcu 2022 roku, a według nich kierowcy pojazdów ciężkich są zmuszeni do uiszczenia opłat za użytkowanie niektórych części infrastruktury drogowej, co ma przysłużyć się redukcji emisji CO2.

Euro 7

Samochody nie przyczyniają się wyłącznie do emisji CO2, ale także zanieczyszczenia powietrza. Z tego powodu w Unii Europejskiej trwają prace nad normą Euro 7, która ma jeszcze mocniej obniżyć poziom dodatkowych zanieczyszczeń, na przykład pochodzących z opon, hamulców i akumulatorów. Przepisy, nad którymi zaczęto pracować we wrześniu 2023 roku mają objąć samochody osobowe i dostawcze, a także ciężarówki.

Warto zauważyć, że rozwiązania dotyczące dekarbonizacji transportu w równym stopniu odnoszą się do posiadaczy aut osobowych, jak i ciężarówek, co zmusza branżę logistyczną do podejmowania radykalnych kroków.