Magic Quadrant dla systemów zarządzania transportem – kontekst europejski

Od czasu, gdy firma badawcza Gartner opublikowała swój coroczny raport Magic Quadrant for Transportation Management Systems, oceniający dostawców systemów zarządzania transportem, minęło już kilka miesięcy. Spostrzeżenia ujęte w badaniu za rok 2022 wydają się wciąż aktualne. Co dzieje się na rynku europejskim?

Magic Quadrant, czyli baza wiedzy o TMS

Renomowana firma badawcza Gartner co roku publikuje cykliczne raporty na temat technologii informatycznych i związanych z nimi rynków. Jedna z odsłon badania Magic Quadrant odnosi się do systemów zarządzania transportem  – TMS. Raport ocenia obecne na rynku podmioty, dzieląc je na 4 kategorie: liderów, pretendentów, wizjonerów oraz niszowych graczy.

Przy okazji analitycy przyglądają się rynkowi jako całości. Z raportu można wyciągać wnioski dotyczące poszczególnych regionów, w tym również Europy. Rynek TMS na Starym Kontynencie rośnie zgodnie z przewidywaniami, jednak w ubiegłym roku stanął przed kilkoma ważnymi wyzwaniami.

Ubiegłoroczne wyzwania wciąż aktualne

W 2022 roku cała branża mierzyła się z kilkoma głównymi wyzwaniami, które determinowały jej rozwój:

  • Rosyjska inwazja na Ukrainę – wojna wpłynęła na branżę logistyczną w Europie wielowymiarowo. Doszło do wzrostu cen towarów, w tym paliwa, co z kolei podwyższyło koszty frachtu. Szczególnie w Europie Środkowej pojawił się niedobór kierowców. Przedsiębiorstwa ze względu na działania wojenne i sankcje nałożone na Rosję oraz Białoruś zostały zmuszone do poszukiwania nowych dostawców i szlaków transportowych. Jednocześnie te wszystkie problemy stały się motorem napędowym dla technologii TMS.
  • Inflacja – to wyzwanie wciąż pozostaje istotne. Rosnące koszty zmusiły rynkowych graczy do optymalizacji procesów logistycznych, a co za tym idzie implementacji nowych technologii TMS. Niektóre organizacje zdecydowały się zmienić dotychczasowych dostawców technologii.
  • Zrównoważony rozwój – nacisk na ten aspekt funkcjonowania branży logistycznej w ubiegłym roku wzrósł. Przedsiębiorstwa działające na tym rynku muszą stosować się do zasad zrównoważonego rozwoju i ekologii, ponieważ tego oczekują ich klienci. Z kolei branża TMS, czyli dostawcy oprogramowania modyfikują swoją ofertę w celu spełnienia tych oczekiwań.
  • E-commerce – rynek handlu elektronicznego w Europie rośnie w dużym tempie. Przedsiębiorstwa reprezentujące branżę TMS dostosowują swoje oprogramowanie, by zapewniać maksymalną automatyzację wysyłek i zarządzanie ich dużym wolumenem. Klienci liczą także na dywersyfikację sposobów transportu oraz outsourcing.

Wydatki na oprogramowanie TMS: Europa lekko w tyle

Jeśli chodzi o wydatki na oprogramowanie TMS, region europejski wciąż pozostaje drugim co do wartości rynkiem na świecie, tuż za Ameryką Północną. Można jednak zaobserwować osłabione tempo wzrostu wydatków. O ile w roku 2021 udział Starego Kontynentu w wydatkach na TMS wynosił 26,5%, w roku 2022 spadł do poziomu 23,7%. Ameryka Północna oraz region Azji i Pacyfiku rozwijają się pod tym względem szybciej.

Prognoza dla europejskiego rynku TMS w perspektywie pięcioletniej

Analitycy Gartnera przypominają wcześniejszą  prognozę dla rynku oprogramowania TMS w perspektywie kolejnych pięciu lat.  Do roku 2026 wartość tej branży ma wzrosnąć z 1.4 mld USD w roku 2021 do 2.2 mld USD.  Oznacza to średnie roczne tempo wzrostu na poziomie 9.3%.

Prognozy dla Europy nie są tak optymistyczne. Obecnie wartość rynku oprogramowania TMS wynosi 392 mln USD, natomiast w roku 2026 powinna osiągnąć poziom 485 mln USD. Przewidywany średni roczny wzrost to 5.3%.

Autorzy raportu wskazują na różnicę pomiędzy Europą Zachodnią i Europą Wschodnią. Na Zachodzie rynek oprogramowania TMS jest dojrzały i nasycony, natomiast w Europie Wschodniej charakteryzuje się bardzo dynamicznym wzrostem.

Można wysnuć wniosek, że klienci z Europy Środkowo-Wschodniej, niezależnie od słabszego tempa wzrostu rynku TMS na całym kontynencie, będą w najbliższym czasie poszukiwali oprogramowania optymalizującego łańcuchy dostaw i ograniczającego ich koszty. Biorąc pod uwagę wyzwania, leży to w ich interesie.