Opłaty celne oraz podatek VAT w transporcie – co warto wiedzieć?

Usługi transportowe zgodnie z prawem polegają opodatkowaniu. Przewóz towarów, szczególnie międzynarodowy, wiąże się również z dodatkowymi kosztami. Wyjaśniamy, jak nalicza się opłaty celne oraz podatek VAT w transporcie!

Opłaty celne w transporcie towarów

Opłaty celne, czyli tzw. cło, są nakładane przez państwo na towary w przypadku gdy są wywożone poza (cło eksportowe), przywożone przez (cło importowe) albo przewożone przez jego granice (cło tranzytowe). Podatek tego typu ma chronić rozwój rynków wewnętrznych przed towarami sprowadzanymi z zagranicy, jednocześnie zachęcając do sprzedaży w granicach własnego kraju.

Polska należy do Unii Celnej wraz z pozostałymi państwami członkowskimi UE. W ramach tego porozumienia ustalono, że:

  • obowiązuje wspólna definicja wartości celnej,
  • cła na granicach wewnętrznych między państwami członkowskimi UE zostały zniesione,
  • w całej UE obowiązują te same stawki celne na towary przywożone spoza UE,
  • w całej UE obowiązują te same reguły pochodzenia w przypadku towarów sprowadzanych spoza UE.

Aby sprawdzić, ile wynosi cło na konkretne towary importowane z krajów spoza UE, można skorzystać z Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej.

Podatek VAT w transporcie towarów

Ustawa o VAT wyróżnia następujące rodzaje transportu:

  • krajowy (na terytorium Polski) – VAT 23%;
  • wewnątrzwspólnotowy (pomiędzy krajami członkowskimi UE) – VAT 23%;
  • międzynarodowy (rozpoczynający się w kraju UE i kończący się na terytorium państwa trzeciego i odwrotnie, przy czym trasa przebiega przez terytorium Polski) – VAT 0%;
  • w całości poza terytorium kraju – nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

W przypadku świadczenia usług transportu towarów miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej.

Przepisy uwzględniają jednak dwa wyjątki:

  • jeśli nabywca jest polskim podatnikiem VAT, ale usługa w całości wykonywana jest poza terytorium Unii Europejskiej, miejscem świadczenia jest terytorium znajdujące się poza Unią;
  • jeśli usługa transportu towarów jest wykonywana na rzecz podatnika z kraju spoza UE, ale transport w całości odbywa się na terytorium kraju, że miejscem świadczenia jest terytorium kraju.