Strefy ultraniskiej emisji – czy to nowy kierunek europejskich miast?

Polskie miasta od dekad zmagają się z problemem smogu i zanieczyszczonego powietrza. Problem w zróżnicowanym stopniu dotyczy całego kontynentu. Czy strefy ultraniskiej emisji pojawiające się w europejskich miastach przyczynią się do rozwiązania tego problemu? W jaki sposób wpłyną na branżę kurierską?

Strefy czystego transportu w Europie

W 2022 roku w europejskich miastach funkcjonowało 320 stref czystego transportu, do których wjazd mają jedynie pojazdy spełniające restrykcyjne normy dotyczące emisji. We wprowadzaniu tych rozwiązań przodują Niemcy i Włochy. Szacuje się, że w 2025 na Starym Kontynencie będzie funkcjonowało już ponad 500 takich obszarów1. Czy jest to efektywne rozwiązanie?

Odwołując się do przykładu Londynu, w którym funkcjonują zarówno strefy niskiej, jak i ultraniskiej emisji, da się zauważyć wymierne efekty. W ciągu kilku lat po wprowadzeniu nowego prawa stężenie tlenku azotu w obszarze miasta spadło o 44%. Dodatkowo zaobserwowano redukcję poziomu szkodliwych dla układu oddechowego pyłów PM2,5. Część lokalizacji w obrębie miasta spełnia tym samym normy WHO.

Wpływ stref ultraniskiej emisji a wyzwania dla firm kurierskich

Podobne rozwiązania są planowane między innymi w Krakowie i Warszawie. Jak strefy ultraniskiej emisji wpłyną na branżę kurierską? Autorzy raportu Transformacja ostatniej mili. Zeroemisyjność w logistyce miejskiej2 przygotowanego przez Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych, analizując doświadczenia innych europejskich miast, doszli do kilku wniosków:

  • Logistyka ostatniej mili jest najtrudniejszym wyzwaniem dla firm kurierskich i generuje najwięcej kosztów, a wzrost branży e-commerce będzie potęgował wyzwania z tym związane.
  • Zeroemisyjny transport w centrach miast skraca czas dostawy towarów.
  • Mimo początkowych kosztów związanych z wymianą floty, na przykład na pojazdy elektryczne, w dłuższej perspektywie niskoemisyjna logistyka ostatniej mili prowadzi do obniżenia kosztów.
  • Strefy niskiej i ultraniskiej emisji stanowią dla branży logistycznej impuls do przejścia na zeroemisyjne technologie.