Trade and Environment Week: podsumowanie 

Światowa Organizacja Handlu zorganizowała trzecią edycję Trade and Environment Week. W tym roku wydarzenie odbyło się w dniach 17-21 października. Forum skupia się na kondycji handlu i jego wpływie na środowisko. Dowiedz się więcej o tej konferencji – w tym artykule staramy się krótko zrelacjonować wydarzenie, omawiając tematy poruszane głównie przez prelegentów.

Czego dotyczy Trade and Environment Week?

Konferencja daje pole do dyskusji przedstawicielom rządu, biznesmenom, organizacjom międzynarodowym, naukowcom i innym interesariuszom. Obejmuje tematy związane z globalnym handlem – rozmowy opierają się na tematyce związanej z tym, jak uczynić go bardziej ekologicznym, zrównoważonym, odpornym i inkluzywnym.

Głównym zagadnieniem omawianym podczas spotkania otwierającego była wielostronna współpraca handlowa i środowiskowa. Obecnie największym wyzwaniem jest walka ze zmianami klimatycznymi. Transport musi iść w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań, które są jednocześnie wydajne i opłacalne.

Spotkania organizowane podczas każdej edycji Trade and Environment Week stanowią doskonałą platformę do dyskusji, wymiany doświadczeń, prezentowania innowacyjnych pomysłów oraz poznania opinii cenionych specjalistów. W efekcie jest to doskonała okazja do zebrania cennych informacji, które przyczynią się do znalezienia optymalnych rozwiązań i wprowadzenia niezbędnych zmian. W ten sposób można wspólnie, we współpracy z różnymi organizacjami i instytucjami międzynarodowymi, stawić czoła dzisiejszym wyzwaniom.

Główne tematy spotkań i wydarzeń na TaEW 2022

Na tegorocznej edycji TaEW odbyło się wiele ciekawych dyskusji, m.in:

  • „Panel wysokiego szczebla w sprawie wielostronnej współpracy w dziedzinie handlu i środowiska: Odpowiedź na kryzys i wspieranie odporności”.
  • „Możliwość śledzenia łańcucha dostaw pod kątem Środowiska, Społecznej odpowiedzialności i Ładu korporacyjnego (ESG)”.
  • „Agenda win-win dla klimatu, rozwoju i handlu – jak integracyjny klub klimatyczny i polityka handlowa mogą być częścią rozwiązania”.
  • “Refleksja nad międzynarodową współpracą na rzecz przyspieszenia dekarbonizacji”.
  • “Praktyczne rozwiązania handlowe ułatwiające gospodarkę cyrkulacyjną”.

Rozmówcy i uczestnicy dokładnie omówili obecną sytuację w handlu międzynarodowym i przeanalizowali ostatnie zmiany. Doszli do wielu ciekawych wniosków. Jak wiadomo, pandemia nie zaszkodziła rozwojowi branży – była ona zaskakująco odporna. Do tego zjawiska w dużej mierze przyczynił się szybki rozwój e-commerce spowodowany ograniczeniami. Mimo kolejnych trudności, takich jak wojna na Ukrainie czy globalny kryzys, nadal spodziewany jest jej dalszy wzrost. Dzięki temu w nadchodzących latach handel będzie kwitł jeszcze bardziej niż w poprzednich.

Rozwój handlu ma ogromne znaczenie, ponieważ pozwala na przyspieszenie wzrostu gospodarczego, obniżenie inflacji oraz daje dostęp do niezbędnych produktów. Gospodarki wschodzące znacznie zwiększyły swój udział w światowym handlu, z 24% w 2000 roku do 40% w 2012 roku (za połowę tego wzrostu odpowiadały same Chiny, które w latach 2016-2021 wygenerowały jedną czwartą). W ostatniej dekadzie udział ten uległ jednak niewielkiej zmianie. Chiny nadal będą osiągać największy wzrost handlu w latach 2021-2026, ale ich udział w globalnym wzroście spadnie do 13%.

Nie tylko sytuacja gospodarcza czy polityczna, ale przede wszystkim zmiany klimatyczne będą napędzać zmiany w handlu międzynarodowym – ma on do odegrania ważną rolę w dostosowaniu się do obecnych zmian. Odpowiednie dostosowania mogą zmniejszyć negatywny wpływ handlu na środowisko, spowalniając jego degradację. Przed przedsiębiorcami i organizacjami reprezentującymi handel jest jednak jeszcze wiele pracy.