Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw

Alarmujący stan środowiska wymusza na przedsiębiorcach ze wszystkich branż konieczność zmiany sposobu prowadzenia swojego biznesu na bardziej ekologiczny. Wynika to nie tylko z poczucia społecznej odpowiedzialności czy zmian w przepisach, ale też bardziej świadomego podejścia konsumentów. Wyjaśniamy, czym właściwie jest zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw i dlaczego jest tak istotne!

Na czym polega zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw?

Z definicji UN Global Compact i Business for Social Responsibility, zrównoważony rozwój łańcucha dostaw to „zarządzanie wpływem społecznym, środowiskowym i ekonomicznym w całym cyklu życia towarów i usług, a także zachęcanie do stosowania pozytywnych praktyk”[1].

Istotą zrównoważonego łańcucha dostaw jest branie odpowiedzialności za cały cykl życia produktu: od momentu pozyskania surowców, aż do chwili, gdy wyrób zostaje zutylizowany. Coraz więcej konsumentów wybiera produkty mając na względzie to, w jakich warunkach powstały oraz w jaki sposób trafiły na sklepową półkę. W ostatnich latach szczególnie zwraca się uwagę na kwestie związane z ekologią, a także etyką (głównie poszanowaniem praw człowieka).

Branża TSL ma duży wpływ na obecny stan środowiska. Połowa emisji gazów cieplarnianych pochodzi z transportu. Wdrażanie zmian w łańcuchu dostaw jest jednak trudne, ponieważ często jest on bardzo długi i obejmuje różne kraje, w tym również rozwijające się.

Dlaczego warto wdrożyć zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw?

Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw w wymiarze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym pomaga dostosować się do aktualnych wymogów prawnych oraz trendów na rynku. Do tego wypełnia zobowiązania społeczne, co ma pozytywny wpływ na wizerunek i pomaga zdobyć zaufanie konsumentów oraz partnerów biznesowych.

Przede wszystkim takie podejście jest nie tylko walką lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, ale też dbałością o komfort życia teraźniejszego – pewnie zmiany klimatyczne są odczuwalne już teraz, nie wspominając o takich zjawiskach, jak np. zanieczyszczenie powietrza i smog.

Ekologiczne, odpowiedzialne zarządzanie w łańcuchu dostaw minimalizuje ryzyko oraz pozwala oferować towary i usługi, które są zgodne z najwyższymi standardami, spełniającymi wymogi rynku oraz oczekiwania klientów. Do tego może przyczynić się do ograniczania kosztów prowadzenia działalności i zwiększenia realnych zysków.

Jak wygląda zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw w praktyce?

Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw powinno stanowić próbę wypracowania kompleksowych standardów dla wszystkich podmiotów. Przede wszystkim polega na monitorowaniu aktualnego wpływu istniejącego łańcucha na środowisko i znalezieniu obszarów, w których konieczne są zmiany.

W branży TSL aktualnie coraz powszechniejsze staje się m.in.:

  • logistyka zwrotna (ponowne wprowadzanie zużytych produktów do łańcucha dostaw – recykling i upcykling);
  • inwestowanie w transport odnawialny (pojazdy elektryczne);
  • ograniczanie emisji CO2 (m.in. lepsze planowanie przejazdów);
  • ekologiczne opakowania (materiały recyklingowane i biodegradowalne);
  • digitalizacja formalności (ograniczanie zużycia papieru),
  • korzystanie z nowoczesnych narzędzi IT (np. AI planujące lepsze trasy, programy automatyzujące formalności).

Wdrażanie zrównoważonego zarządzania jest zaawansowaną, wieloetapową procedurą, ale na dłuższą metę przynosi ono korzyści nie tylko dla środowiska, ale też i całego przedsiębiorstwa. Zachęca do rozwoju, który pomaga generować oszczędności oraz usprawnia wiele procesów. Do tego sprawia, że firma jest postrzegana jako bardziej odpowiedzialna, nowoczesna i godna zaufania.

 

 

[1] Źródło: https://www.bsr.org/reports/BSR_UNGC_SupplyChainReport.pdf.