Poznaj działania i cele, które pomagają nam rozwijać się w zrównoważony sposób

Zrównoważony rozwój w myśl strategii ESG nie ogranicza się tylko do ekologii. W grupie Alsendo troszczymy się na co dzień o środowisko, ale równie dużą wagę przykładamy do społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego!

Odpowiedzialność społeczna w Alsendo Polska

Siłą naszej organizacji jest różnorodność, którą bierzemy pod uwagę, kształtując nasze kadry. Ponadto wierzymy, że efektywność naszych zespołów nie jest możliwa bez należytego wsparcia pracowników, również pozafinansowego. Nasi pracownicy podzielają nasze wartości, dlatego jako wolontariusze angażują się w szereg akcji wspierających domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze i organizacje pozarządowe.

Z tego jesteśmy dumni:

  • W zarządzie spółki Alsendo Polska zasiada 50% kobiet, a w kadrze zarządzającej stanowią one aż 73% pracowników.
  • Ponad 80% pracowników Alsendo Polska korzysta na co dzień z pracowniczych benefitów pozapłacowych.
  • Dbamy o rozwój naszych kadr, ponieważ ponad 90% osób zatrudnionych w Alsendo Polska bierze udział w szkoleniach.

Ład korporacyjny w Alsendo

Uważamy, że nadrzędną wartością w biznesie jest etyka. Wartości, które wyznajemy w relacjach z klientami i partnerami to profesjonalizm, współpraca, autonomia, innowacyjność oraz dbałość o satysfakcję klienta. Zachęcamy naszych pracowników i współpracowników do zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości.

To nas wyróżnia:

  • Wszyscy pracownicy są przeszkoleni w kwestii compliance naszego przedsiębiorstwa.
  • Ponad 90% umów, które podpisujemy zawiera klauzulę dotyczącą polityki antykorupcyjnej i praw człowieka.
  • Każdy nasz pracownik zostaje przeszkolony w zakresie procedur antykorupcyjnych.
  • Nasz kodeks etyki powstał przy zaangażowaniu ponad 75% pracowników.

Jedną z podstaw funkcjonowania Alsendo Polska jest transparentność, dlatego tak chętnie raportujemy i udostępniamy wiedzę na temat realizowanej przez nas polityki ESG.